Начин и упатство за плаќање

Начин и упатство за плаќање

На нашата веб страница www.setra.mk имате можност да направите нарачка преку онлајн плаќање со платежна картичка овозможено од НЛБ Банка или про-фактура (уплатница).

Онлајн плаќање

При нарачка со онлајн плаќање ќе бидете префрлени на сајтот за безбедно плаќање на НЛБ Банка, каде што е потребно да ги внесете податоците од картичка и да стиснете на копчето „Потврди“, доколку сакате да ја откажете нарачката, стиснете на копчето „Откажи“.
Доколку плаќањето е успешно, ќе бидете префрлени на нашиот сајт со точни детали за вашата нарачка и на вашиот е-маил ќе ви биде испратена порака за успешна реализација на плаќањето. Вашата нарачка веднаш почнува да се процесира.

Пример/упатство за внесување на податоци за картичка:

Прифатени платежни картички за онлајн плаќање:

 

 

Број на картичка – 16 цифрен број кој се наоѓа на предната страна на картичката
CVV2/CVC2 – 3 цифрен број кој се наоѓа на задната страна на картичката
Датум на истек – датум на важност на картичката, се наоѓа на предната страна на картичката
Submit – потврдување на плаќањето
Cancel – откажување на плаќањето

Про-фактура (уплатница)

Доколку одберете опција за плаќање преку про-фактура (уплатница) веднаш по направената нарачка на вашата е-маил адреса ќе ви пристигне порака со податоци кои ви се потребни за да извршите уплата во банка или пошта. На уплатницата задолжително во полето „Цел на дознака“ потребно е да внесете „Број на нарачка“. Вкупниот износ на уплатата мора да биде еквивалентен на вкупниот износ од направената нарачка на нашата веб страница. Трошоците за провизија се обврска на клиентот. Нарачката ќе почне да се процесира на денот кога уплатата ќе биде потврдена од наша страна.

Пример/упатство за уплатница ПП10:

Податоци за фирмата:

Целосен назив: Друштво за домашна и меѓународна шпедиција трговија и услуги СЕТРА ДООЕЛ Скопје
ЕДБ: 4030993212416
Матичен број: 4559487
Жиро сметка: 210-0455948701-53
Депонент банка: НЛБ ТУТУНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ
Адреса: Ул. Сердарот бр. 71, 1050 Скопје